Author: raphat

ข่าวดีที่สุดของคนไทย รพ.ราชวิถี ประกาศเข้ารับวัคซีนได้เลย ไม่ต้องจองล่วงหน้า เช็กด่วน

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยรายละเอียดการ Walk-in เข้ามารับบริการฉี ดวั คซีน โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งค ร รภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. โดย โรงพยาบาลราชวิถี
Read More

นายก อบต.พูดชัด ไม่เอาศูนย์พักคอย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้า อบต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับ ผอ.รพ.สหัสขันธ์ กำนัน ต.สหัสขันธ์ ได้เข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนบ้านคำลือชา หมู่ที่ 1 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ หลังทาง อบต.สหัสขันธ์ ได้ทำหนังสือออกเชิญประชาชนในพื้นที่มาร่วมให้ความเห็นประชาพิจารณ์ กรณีจะมีการปรับสถานที่ Local Qaurantine ในชุมชน เปลี่ยนให้เป็น
Read More

ขอหนึ่ง กำลังใจ ให้บุคลากรทาง การแพทย์

เตียงไม่พอ… อีกทั้งกำลังคนบุคลากรทางการแพทย์ก็รับมือไม่ไหว​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เตียงไม่พอ… อีกทั้งกำลังคนบุคลากรทางการแพทย์ก็รับมือไม่ไหว​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขอหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Read More

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ใบยาไฟโตฟาร์ม ความหวังใหม่ของคนไทยทั้งประเทศ

เภสัชกรจุฬาลงกรณ์เตรียมทดสอบ “วั ค ซี นใบยาไฟโตฟาร์ม” วั คซีนของคนไทยแท้เพื่อป้องกัน C V-19 โดยเตรียมที่จะเปิดรับอาสาที่จะเข้ามาทดสอบวั ค ซีนในเดือนกันยายน 64 เนื่องด้วยสถานการณ์ของ C V -19 นั้นยังคงหนักขึ้นดูได้จากจำนวนของผู้ติดเ ชื้ อ และเสี ย ชีวิตที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น “วั ค ซี น” ถือเป็นความหวังที่จะเข้ามาช่วยชะลอและลดจำนวนคนติดและเสี
Read More

ช่วยกันส่งเสียงต่อโครงการเราชนะ

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พย ากรณ์เศร ษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้ าไทย มองว่า มาตรการต่าง ๆ ควรขับเคลื่อนทันทีตั้งเเต่ไตรมาสที่ 2 ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ไปสำรวจมา มาตรการ คนละ รึ่ง ยังเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นร ายได้และเงิ นหมุนเวียนในเศร ษฐกิจได้ดี เพราะช่วยลดสิ นค้ าการใช้จ่ายให้ประชาช นถึงร้อยละ 50 ส่วนมาตรการแจก e-Voucher 5,000-7,000
Read More

อนุมัติแล้ว โอนเงิ นเยี ยวย า5,000วันที่ 23ก.ค.

ที่ทำเนียบรั ฐบ าล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเยี ยวย านายจ้ างและผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) กรอบวงเงิ นจำนวน 2,519.38
Read More

เต๋า ทีวีพูล ประกาศหมอชื่อดัง ถูกเชิญออกเเล้ว

หลังจาก นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษา CV-19 ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 กรกฎาคม โดยตอนหนึ่ง ณวัฒน์ได้กล่าวทั้งน้ ำต าว่า ถูกหมอของทางโรงพยาบาลไล่ออกจากโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง จนทำให้ความดันโ ลหิ ตของตัวเองขึ้นสูงไปถึง 160 จากที่ก่อนหน้านั้น ความดันปกติดี และหมอคนดังกล่าวยังบอกว่า จะให้คนมาติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องเพื่อคอยมอนิเตอร์ดูอยู่ตลอดเวลาด้วย ตอนหนึ่ง ณวัฒน์ยังบอกด้วยว่า ถ้าอาการดีขึ้นเมื่อไหร่ จะแจ้งจับพล.อ.ประยุทธ์
Read More

ม.33 ม.39 ม.40 เช็กด่วน

หลังจาก ที่ประชุม ครม เคาะ มาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ขยายกิจการเป็น 9 สาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ เพิ่มอีก 3 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน ความคืบหน้าล่าสุด ทาง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า
Read More

หมอขอเตียง ณวัฒน์

จากกรณี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรชื่อดังที่ติด CV19 ออกมาไลฟ์สดร้องไห้ ขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง อ้างว่าแพทย์ท่านหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาแจ้งและไล่ให้ออกจากโรงพย าบาล ทำให้กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ และเป็นกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ภาพจาก amarintv ล่าสุดวันที่ 22 ก.ค.64 คลิปเสียงที่เป็นการสนทนาระหว่างนายณวัฒน์ กับแพทย์คู่กรณี โดยรายละเอียดในคลิปเสียง เริ่มจากแพทย์รายนี้ กล่าวว่า มีเรื่องขอความร่วมมือจากนายณวัฒน์ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ มีคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลจำนวนมาก ทางแพทย์ลงความเห็นว่านายณวัฒน์ สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว จึงขอเตียงให้คนไข้รายอื่น คนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาล
Read More