หมอเหรียญทอง โพสต์เจอญาติส่งน้ำกระชายฝากให้ผู้ป่วย CV-19 รพ.สนาม

หมอเหรียญทอง แน่นหนา ได้ออกมาโพสต์ภาพ พร้อมเนื้อหาดังนี้ รพ.สนามทุกแห่งไม่อนุญาตให้ญาติฝากสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ป่ ว ยcv-19

ภาพที่แนบ คือ น้ำใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ที่ญาติผู้ป่วยฝากให้นำส่งแก่ผู้ป่ ว ย ณ รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี พร้อมข้อความที่แนบ แต่บุคลากรทางการแพทย์ตรวจพบเสียก่อน

ผมขอความกรุณาจากญาติผู้ป่วยว่าภาระงาน รพ.สนามที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนั้นหนั กห น าส า หั ส กันอยู่แล้ว ได้โปรดอย่าสรา้งภาระงานจนเกินความสมควรกับบุคลากร รพ.สนาม กันเลยนะครับ

ภาพดังกล่าว

หมอเหรียญทอง

หมอเหรียญทอง

หมอเหรียญทอง

หมอเหรียญทอง

ขอบคุณ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *