ร.ร.วรรณวิทย์ กลางสุขุมวิท ยุติการสอนเป็นภาคเรียนสุดท้าย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม มีรายงานว่าโรงเรียนวรรณวิทย์ ที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางสุขุมวิท บนที่กว่า 3 ไร่ที่มีอายุ 75 ปี ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2489 จะยุติการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนสุดท้าย

สาเหตุเนื่องจากประสบภาวะขาดทุนมาตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นักเรียนลดจำนวนลงเรื่อยๆ และจากการแพร่กระจายของ CV-19 ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีฐานะดีได้รับผลกระทบ มีการค้างจ่ายค่าเล่าเรียน

โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ศิษย์เก่าโรงเรียนวรรณวิทย์ ว่าจะมีการจัดงาน สิ้นเสียงระฆังวรรณวิทย์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ สุขุมวิทซอย 8

จึงขอเรียนเชิญศิษย์วรรณวิทย์ และเพื่อนศิษย์ทุกท่านร่วมงาน โดยแอดมินเพจยังได้ระบุด้วยว่า ไม่อยากให้ถึงวันนี้ แต่ทุกสิ่งย่อมมีวันสิ้นสุดคุณครู และพวกเราทุกคน ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ ให้น่าจดจำ

สำหรับโรงเรียนวรรณวิทย์ ก่อตั้งโดยหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ที่เรือนไม้ชั้นเดียวในซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท หรือ ซอยสมาหาร โรงเรียนวรรณวิทย์ ในระยะแรกเริ่มก่อตั้งมีนักเรียนเพียง 7 คนเท่านั้น

หม่อมผิว เป็นครูใหญ่เอง สั่งสอนอบรมนักเรียนเองด้วย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นสถานศึกษา ที่ให้ทั้งวิชาความรู้ รวมทั้งอบรมสั่งสอนศิลธรรม จรรยา ขนบประเพณี และพลศึกษาไปด้วย ปัจจุบันมีหม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ อายุ 101 ปี เป็นครูใหญ่

อย่างไรก็ตาม ร.ร.วรรณวิทย์ ใจกลางสุขุมวิท ยุติการสอนเป็นภาคเรียนสุดท้าย

Add a Comment

Your email address will not be published.