ยืมได้ทุกอาชีพ ลงทะเบียuก่อน อuุมัติง่าย_มีใครสuใจบ้างไหม?

อัพเดท ! สินเชื่อบุคคล จาก ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นสินเชื่อเงินสด อเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ที่ช่วยในเรื่องการใช้จ่ายทั่วไป เพื่อใช้ในการอุปโภคภายในครัวเรือน หรือใช้จ่ายในสิ่งต่างๆที่จำเป็นก็ได้ วงเงินในการกู้ยืมสูงถึง 5 เท่า ของของรายได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู

เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

อายุผู้กู้อยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี ขึ้นไป

เป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไปสำหรับที่ทำงานปัจจุบัน

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และ ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ผู้มีสิทธิ์กู้

เป็นผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัท

Add a Comment

Your email address will not be published.