ใหม่ ดาวิกา แจกกล่องรอยยิ้ม รอบใหม่ รอบนี้ต้องได้ทุกคน

ศิลปินอีกคนที่เอื้อมมือไปช่วยเลือกนางเอกคนใหม่ ดาวิกา ฮอร์น (ดาวิกา ฮอร์น) ในรอบล่าสุดของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส

ส่งกล่องยิ้มให้ผู้มีปัญหาด้วยชื่อน่ารัก ไดไวแคท สไตล์ดาววีหวังว่าอาหารในรอยยิ้มนี้ กล่องจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย PS. หากใครเดือดร้อนให้ใส่เหตุผลใน

วงเล็บ คุณสามารถอยู่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกทีม 💕🌻

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *