เ ปิดลงทะเ บียu สินเชื่อ เพื่อทุกอาชีพ ส uใจ ก,ด โอเค

1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นคนไทยที่มีอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี

2 ไม่มีทรัพย์สินหรือหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน

3 หากคุณเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาและมีประจำเดือน รายได้เพียง 6,000 บาท ก็กู้ได้

4 คุณต้องมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน และต้องอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อเช่าระยะยาว มีดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จับคู่ชื่อหรือสำเนาทะเบียนบ้านของคุณ (หากคุณเปลี่ยนนามสกุล คุณต้องมีหลักฐาน)

ใบแจ้งยอดหรือใบแจ้งยอดหรือใบแจ้งยอดย้อนหลัง 6 เดือน และสมัครสินเชื่อที่ศูนย์บริการ Constant Rent ใกล้บ้านคุณ ยืมจากพนักงานเท่าไหร่คะ หรือโทร 1 3 61 มาสอบถามได้ค่ะ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *